dr inż. Sergiusz Strykowski


DR INŻ. SERGIUSZ STRYKOWSKI

Sergiusz Strykowski jest pracownikiem Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe i praktyczne obejmują obszar multimediów, procesów i reguł biznesowych, semantyki i repozytoriów danych.
Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów naukowych, badawczych i przemysłowych z zakresu multimediów, procesów biznesowych, baz danych, elektronicznej administracji oraz systemów zarządzania w charakterze kierownika projektu, lidera technologicznego, dewelopera i konsultanta.

Więcej informacji…