mgr Jacek Sokołowski

dsc_1230

MGR JACEK SOKOŁOWSKI

Jacek Sokołowski w 2016 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tematem jego pracy magisterskiej była „Budowa platformy komunikacyjnej «Ithilien» wspomagającej przeciwdziałanie praniu pieniędzy”, a jej promotorem – dr hab. inż. Krzysztof Walczak. Obecnie odpowiedzialny jest on za stronę internetową laboratorium.