dr inż. Rafał Wojciechowski

rwojciechowski_110_143

DR INŻ. RAFAŁ WOJCIECHOWSKI – Z-ca kierownika laboratorium

Dr inż. Rafał Wojciechowski pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują systemy wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości, metody interaktywnego nauczania, poważne gry, modelowanie procesów oraz systemy baz danych. Uczestniczył w realizacji szeregu projektów naukowych i przemysłowych w tych dziedzinach w charakterze projektanta i dewelopera. Jest autorem ponad dwudziestu publikacji naukowych.

Więcej informacji…