dr inż. Jakub Flotyński

flotynski

DR INŻ. JAKUB FLOTYŃSKI

Dr inż. Jakub Flotyński pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością, semantycznym internetem, systemami rozproszonymi oraz aplikacjami internetowymi. Uczestniczył w licznych projektach badawczo naukowych oraz zrealizował kilka stypendiów naukowych w zagranicznych ośrodkach w Kanadzie i Niemczech, gdzie pracował nad metodami semantycznego tworzenia i prezentacji interaktywnych treści trójwymiarowych z użyciem zaawansowanego sprzętu wirtualnej rzeczywistości. Jest laureatem szeregu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Więcej informacji…