dr inż. Adam Wójtowicz

aw110x143

DR INŻ. ADAM WÓJTOWICZ

Dr  inż. Adam Wójtowicz pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują bezpieczeństwo systemów, informacji i użytkowników w środowiskach wielourządzeniowych, multimodalnych, mobilnych i VR/AR, realizowane za pomocą technologii kontekstowych, adaptacyjnych, biometrycznych i kryptograficznych.  Uczestniczył w realizacji szeregu projektów naukowych i przemysłowych, jest autorem ponad dwudziestu publikacji.

Więcej informacji…