dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP

krzysztof-walczak

KRZYSZTOF WALCZAK – Kierownik Laboratorium VR/AR

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia szeroko rozumianych systemów multimedialnych, a w szczególności systemów wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości, metod trójwymiarowej wizualizacji danych, zdalnej współpracy oraz multimedialnych baz danych. Uczestniczył w realizacji szeregu projektów naukowych i przemysłowych w tych dziedzinach, w wielu w charakterze koordynatora technicznego. W ramach europejskiej sieci doskonałości INTUITION kierował pracami grupy roboczej zastosowań wirtualnej rzeczywistości w kulturze i rozrywce. Jest członkiem-założycielem stowarzyszenia EuroVR Association oraz członkiem Komitetu Wykonawczego stowarzyszenia EuroVR, a także członkiem Board of Directors of VSMM (International Society on Virtual Systems and Multimedia), Web3D Consortium oraz ACM (Association for Computing Machinery).

Więcej informacji…