mgr inż. Dariusz RUMIŃSKI

MGR INŻ. DARIUSZ RUMIŃSKI Dariusz Rumiński otrzymał tytuł magistra inżyniera informatyki Politechniki Poznańskiej w Poznaniu w 2010 roku. Ukończył specjalizację Technologie Wytwarzania Oprogramowania. Tytuł pracy magisterskiej: „Poszukiwanie Wzorców Zmian Sytuacji Drogowej w Danych z Monitoringu GPS.” W 2009 ukończył studia inżynierskie z tytułem inżyniera informatyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tytuł pracy inżynierskiej: „System Predykcji Czasu Dotarcia Pojazdu do Celu, Wykorzystujący Technologię GPS”. Od sierpnia 2010 r. jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Technologii Informacyjnych, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Opiekun studenckiego koła naukowego AKAI – Akademickie Koło Aplikacji Internetowych.

Więcej informacji…