Trójwymiarowa prezentacja grupowa

Stanowisko trójwymiarowej prezentacji grupowej

Na stanowisku trójwymiarowej prezentacji grupowej zainstalowano cyfrowy projektor obrazu 3D, ekran oraz zestaw głośników dźwięku przestrzennego. Na stacji roboczej, wchodzącej w skład stanowiska, zainstalowano zarówno gotowe pakiety programowe do prezentacji 3D oraz aplikacje powstające w wyniku realizacji zadań badawczych.
Stanowisko to wykorzystywane jest do badań nad nowymi metodami prezentacji obiektów trójwymiarowych dla grup odbiorców, tworzeniem wielkorozmiarowych interfejsów użytkownika oraz zaawansowanych metod interakcji użytkowników.