Śledzenie ruchu

Stanowisko śledzenia ruchu

Stanowisko śledzenia ruchu umożliwia śledzenie i przechwytywanie ruchu ludzi i przedmiotów. Profesjonalny system do śledzenia ruchu ludzi OpenStage 2 składa się z zestawu kamer wraz z wymaganym oprogramowaniem do detekcji i śledzenia położenia ludzi w przestrzeni. Do śledzenia obiektów służy system Polhemus Patriot Wireless, który składa się z zestawu czujników i bezprzewodowych znaczników magnetycznych umieszczanych na śledzonych przedmiotach. Uzupełnieniem tego stanowiska jest system do przechwytywania gestów. Na stacji roboczej, wchodzącej w skład stanowiska, zainstalowane jest oprogramowanie do obróbki i modelowania animacji 3D Autodesk Motion Builder. Na stanowisku śledzenia ruchu są prowadzone badania nad pozyskiwaniem i optymalizacją animacji trójwymiarowych ludzi, metodami interakcji użytkowników opartymi na rozpoznawaniu gestów, modelowaniem interakcji między użytkownikami oraz kolaboracyjnymi przestrzennymi interfejsami użytkownika. Dane animacyjne uzyskane przy użyciu tego stanowiska służą też do realizacji innych zadań badawczych.

Wyposażenie stanowiska: