Prezentacja zanurzeniowa

Stanowisko prezentacji zanurzeniowej

Stanowisko prezentacji zanurzeniowej zbudowane jest z wykorzystaniem systemu do trójwymiarowej prezentacji złożonego z 3 ścian i podłogi wraz z wyposażeniem do stereoskopowej wizualizacji treści oraz śledzenia ruchu użytkownika. Jest to konfiguracja, która pozwala na prowadzenie badań dotyczących zanurzeniowej prezentacji trójwymiarowych środowisk.
To stanowisko tworzy możliwości badań w dziedzinach zaawansowanych metod prezentacji, interakcji i manipulacji treściami 3D, percepcji środowisk trójwymiarowych przez użytkowników oraz badań użyteczności zaawansowanych interfejsów użytkownika.