Stanowiska

Badania przewidziane do realizacji w Pracowni PVR dotyczą całego łańcucha tworzenia, zarządzania i prezentacji interaktywnych syntetycznych treści trójwymiarowych z uwzględnieniem aplikacji praktycznych, a w szczególności ułatwienia procesu tworzenia aplikacji i treści wirtualnej rzeczywistości (VR) i wzbogaconej rzeczywistości (AR), bez którego nie jest możliwe szerokie rozpowszechnienie tych technologii. W toku badań zostaną uwzględnione możliwości zastosowania technik VR/AR w takich dziedzinach, jak dziedzictwo kulturowe, edukacja, medycyna, chemia, inżynieria, architektura, szybkie prototypowanie produktów oraz marketing.

Na pracownię PVR składają się następujące stanowiska:

Ponadto przewiduje się korzystanie ze sprzętu Pracowni Internetu Następnej Generacji w celu prowadzenia badań w dziedzinie systemów AR na urządzeniach mobilnych.