Oferta

Oferta współpracy naukowej

Katedra Technologii Informacyjnych prowadzi badania naukowe i przemysłowe w dziedzinie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości, w tym:

  • skanowanie i wizualizacja obiektów fizycznych
  • trójwymiarowa interaktywna wizualizacja danych
  • badania marketingowe w użyciem technologii VR/AR
  • wirtualne wystawy obiektów kulturowych
  • semantyczne modelowanie obiektów 3D
  • modelowanie ruchu obiektów i ludzi
  • nowe środowiska pracy i współpracy w oparciu o techniki VR/AR

Badania są prowadzone na zlecenie i we współpracy z partnerami przemysłowymi i podmiotami komercyjnymi. Zainteresowane jednostki prosimy o kontakt.

Zachęcamy do kontaktu również inne jednostki naukowe zainteresowane współpracą w dziedzinie VR/AR.