Laboratorium

Laboratorium Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości jest jednym z laboratoriów badawczych znajdujących się na wyposażeniu Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Laboratorium jest miejscem prowadzenia badań w dziedzinie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości.
Właściwa prezentacja wirtualnych środowisk użytkownikom i umożliwienie im naturalnej interakcji z wysokiej jakości wirtualnymi obiektami w tych środowiskach wymaga zaawansowanego sprzętu i oprogramowania. Laboratorium Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości jest wyposażone w sprzęt i oprogramowanie, które pozwala na pozyskiwanie wysokiej jakości modeli trójwymiarowych (przez skanowanie obiektów i ruchu), zaawansowaną interakcję (przez ruch ciała, gesty, dotyk), po systemy prezentacyjne – w tym różnorodne hełmy nagłowne (ang. Head-Mounted Displays, HMD), interaktywną ścianę projekcyjną (ang. Powerwall) oraz jaskinię wirtualnej rzeczywistości (ang. Cave Automatic Virtual Environment, CAVE).
Badania w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości są prowadzone w Katedrze Technologii Informacyjnych od 20 lat. Sprzęt i oprogramowanie stanowiące wyposażenie Laboratorium Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości pozwala nie tylko na zintensyfikowanie dotychczasowych badań naukowych, ale również na podjęcie prac w zupełnie nowych kierunkach badawczych i otwarcie się na nowe obszary zastosowań uzyskanych wyników.
Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu Laboratorium jest możliwe objęcie badaniami całego cyklu projektowania i praktycznych zastosowań aplikacji VR/AR. Dotyczy to zarówno metod projektowania treści i aplikacji VR/AR, prezentacji środowisk wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości użytkownikom końcowym za pomocą interfejsów zanurzeniowych i mobilnych oraz metod interakcji użytkowników z obiektami w tego typu środowiskach. Możliwe jest badanie postrzegania wirtualnych środowisk przez różnych użytkowników i eksperymentalna ocena możliwości praktycznego wykorzystania technik wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości w różnych obszarach aplikacyjnych. Przewiduje się prowadzenie badań w takich dziedzinach, jak handel, serwis, marketing, dziedzictwo kulturowe, edukacja, rozrywka (produkcja gier i filmów), medycyna, inżynieria, architektura oraz szybkie prototypowanie produktów. We wszystkich tych obszarach użycie technik VR/AR otwiera zupełnie nowe, niespotykane dotąd możliwości.

Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości zostało zbudowane w ramach projektu:

Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP

Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” nr POIG.02.03.01-30-122/13,
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013