Wirtualne Muzea

Wirtualne Muzea – ARCO

Projekt Wirtualne Muzea (ARCO) – to wynik współpracy międzynarodowej grupy skupiającej naukowców i muzealników – obejmuje cały łańcuch tworzenia wirtualnego muzeum, wystawy lub prezentacji: począwszy od cyfryzacji obiektów dziedzictwa kulturowego, poprzez ich cyfrowy retusz i uzupełnienia, magazynowanie i zarządzanie kolekcjami, a skończywszy na prezentacji z wykorzystaniem różnorodnych środków wizualizacyjnych: stron WWW, prezentacji trójwymiarowych lub przestrzeni wirtualnej lub wzbogaconej rzeczywistości.
Praca z systemem ARCO rozpoczyna się wraz z cyfryzacją obiektu dziedzictwa kulturowego: przygotowane zdjęcia, filmy wideo, opisy, skany 3D, dźwięki itp. są wprowadzane i archiwizowane w bazie danych ARCO. Baza ta umożliwia przechowywanie pliku dowolnego typu – od plików tekstowych, poprzez zdjęcia i filmy wideo a skończywszy na modelach trójwymiarowych. Specjalna konstrukcja tej bazy pozwala na łatwe rozszerzanie listy typów obiektów, które mogę być w niej przechowywane. Dodanie nowego typu pliku wymaga od administratora jedynie użycia specjalnego narzędzia dostarczanego wraz z systemem i nie wymaga zmiany struktury bazy danych. Każdy obiekt kulturowy reprezentowany jest przez szereg obiektów medialnych oraz przez opisujące go metadane.
W ramach projektu ARCO opracowano technologię wspomagającą muzea w tworzeniu i prezentowaniu wirtualnych wystaw, dostępnych zarówno lokalnie – wewnątrz muzeum, jak i zdalnie – przez Internet. System ARCO pozwala utworzyć cyfrową reprezentację obiektów przestrzennych za pomocą fotogrametrii, umożliwia przechowywanie tej reprezentacji w bazie danych oraz udostępnianie użytkownikom w sposób interaktywny przy wykorzystaniu technologii wirtualnej lub wzbogaconej rzeczywistości. Interaktywny interfejs użytkownika jest generowany w sposób dynamiczny dzięki zastosowaniu koncepcji Flex-VR i ARISM.
System został wdrożony i jest komercyjnie wykorzystywany w kilku muzeach.