Semantic3D

Projekt Semantyczne modelowanie 3D

Projekt Semantyczne modelowanie 3D ma na celu wypracowanie nowych rozwiązań w dziedzinie rozproszonych systemów bazujących na trójwymiarowych interaktywnych treściach i usługach wirtualnej (VR) i wzbogaconej (AR) rzeczywistości. W celu upowszechnienia stosowania technik VR/AR do tworzenia treści i usług, jest konieczne opracowanie rozwiązań, które pozwolą na ich społecznościowe tworzenie przez szeroką grupę użytkowników-producentów (ang. prosumers) oraz ułatwią dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie – podobnie jak jest to obecnie możliwe w przypadku standardowych treści WWW. Jednak tworzenie, wyszukiwanie i łączenie rozproszonych trójwymiarowych interaktywnych treści i usług VR/AR jest zagadnieniem znacznie bardziej złożonym niż w przypadku treści WWW. Zależności między komponentami trójwymiarowej interaktywnej wirtualnej sceny mogą obejmować, poza ich znaczeniem i formą prezentacji, również aspekty przestrzenne, czasowe, strukturalne, logiczne i behawioralne. Celem projektu jest rozwiązanie tych problemów dzięki zastosowaniu technik internetu semantycznego (ang. Semantic Web). Semantyczny opis pozwala na osiągnięcie zupełnie nowej jakości w budowaniu aplikacji internetowych, które mogą „zrozumieć” znaczenie poszczególnych komponentów treści i usług oraz zależności między nimi, a dzięki temu lepiej je wyszukiwać, łączyć i prezentować.
Projekt Semantic3D jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 2012/07/B/ST6/01523 – „Metody bezpiecznej dynamicznej kompozycji i eksploracji treści i usług VR/AR w rozproszonym środowisku z wykorzystaniem opisów semantycznych”).

semantic3d