Badania naukowe

Badania naukowe w dziedzinie VR/AR

Badania w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości (ang. Virtual Reality, VR) i wzbogaconej rzeczywistości (ang. Augmented Reality, AR) są prowadzone w Katedrze Technologii Informacyjnych UEP od 20 lat. Katedra może poszczycić się w tej dziedzinie istotnymi osiągnięciami: ponad 120 publikacji naukowych, 8 doktoratów, 1 habilitacja, 4 patenty międzynarodowe (3 europejskie, 1 amerykański) oraz liczne wdrożenia opracowanych technologii. W 2012 roku wydawnictwo Springer opublikowało monografię poświęconą w całości pracom realizowanym w Katedrze Technologii Informacyjnych UEP w dziedzinie syntetycznych treści 3D. UEP jest członkiem założycielem europejskiego stowarzyszenia EuroVR Association.
Dotychczasowe badania naukowe prowadzone w Katedrze Technologii Informacyjnych w dziedzinie VR/AR koncentrowały się głównie na opracowywaniu nowych metod tworzenia i prezentacji interaktywnych trójwymiarowych treści syntetycznych (wirtualnych środowisk). Treść w systemach VR/AR odgrywa zasadniczą rolę, ponieważ to treść użytkownik postrzega i z treścią wchodzi w interakcję. Upowszechnienie stosowania aplikacji VR/AR wymaga masowego tworzenia treści przez ekspertów dziedzinowych: handlowców zarządzających wirtualnymi wystawami sklepowymi, nauczycieli przygotowujących lekcje prowadzone z użyciem technik VR/AR, muzealników projektujących wirtualne galerie. Nie można przy tym wymagać od nich, aby byli ekspertami w dziedzinie modelowania komputerowego i programowania. W badaniach nad metodami i narzędziami tworzenia trójwymiarowych treści przez ekspertów dziedzinowych Katedra Technologii Informacyjnych jest liderem.
Jednak tworzenie treści to dopiero pierwszy krok. Właściwa prezentacja wirtualnych środowisk użytkownikom i umożliwienie im naturalnej interakcji z wysokiej jakości wirtualnymi obiektami w tych środowiskach wymaga już zaawansowanego sprzętu i oprogramowania. Laboratorium Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości jest wyposażone w sprzęt i oprogramowanie, które pozwala na pozyskiwanie wysokiej jakości modeli trójwymiarowych (przez skanowanie obiektów i ruchu), zaawansowaną interakcję (przez ruch ciała, gesty, dotyk), po systemy prezentacyjne – w tym różnorodne hełmy nagłowne (ang. Head-Mounted Displays, HMD), interaktywną ścianę projekcyjną (ang. Powerwall) oraz jaskinię wirtualnej rzeczywistości (ang. Cave Automatic Virtual Environment, CAVE). Sprzęt i oprogramowanie stanowiące wyposażenie Laboratorium Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości pozwala nie tylko na zintensyfikowanie dotychczasowych badań naukowych, ale również na podjęcie prac w zupełnie nowych kierunkach badawczych i otwarcie się na nowe obszary zastosowań uzyskanych wyników.
Wybrane z obecnie prowadzonych projektów naukowych: